Allmänmedicin referenser 1979-2000

/Lars Berg/webb-publicerat 9 dec 2008/Kompletterad text 18 dec 2008 och den 19 januari 2009/
 
Referenser till Allmänmedicin mellan åren 1979 (Volym 0) och 2000 (21) finns tillgängligt i tre format (se nedan).
Inskannade artiklar finns nu för 1979 (Volym 0) -1982 (Volym 3).
 
Bakgrund
Vid närmare eftertanke började jag nog mata in AllmänMedicin-referenser i GetARef kring 1991. Jag hade lärt mig GetARef, inspirerad av Bo Haglunds artiklar om artikelförfattande och referensskrivande under 1980-talets början. När jag arbetade halvtid på Socialmedicin Kronan ombads jag av Leif Svanström undervisa om referenhantering och användning av GetARef och det blev ett åttatal kurser från 1993-96.
 
Referenserna matades in succesivt från 1992 till 2000 av Anne-Barbro Carlsson, sekreterare, Tibro. Anne-Barbro gjorde detta när det var mindre att göra i min hustrus (Gudrun Berg, psykiater och på den tiden privatpraktiserande) och mitt konsultbolag. Jag själv arbetade 75% som distriktsläkare vid utvecklingsenheten i Tibro, och 25% privat i vårt bolag.
 
I början lades inga abstrakt eller inledningar in, utan det kompletterades allteftersom. Fanns sökord lades dessa alltid in, och ibland med de kompletteringar vi tyckte behövdes. Ibland fanns ingen tydlig sammmanfattning, och då saknas text. Det hade tagit för lång tid att fila på sammanfattningar, och det hade jag nog behövt göra själv.
 
År 2000 fick Utvecklingsenheten möjlighet att utnyttja arbetsmarknadsbidrag för Anne-Barbro, och då kompletterades vissa delar och vi testade att skanna in artiklarna i AllmänMedicin. Men tekniken för skanning var för dålig då. Tidskriftens blanka glättiga papper ville inte riktigt dras in i apparaten och fastnade lätt. Ett tack alltså också även till Utvecklingsenheten i Tibro!
 
I början av 2001 fusionerades utvecklingsenheterna i Tibro och i Skara och bildade en sammanslagen utvecklingsenhet i primärvården, men med placering i Skövde.
 
Jag hade tänkt fortsätta mata in referenser i AllmänMedicin och rätta till och komplettera texter, men det blev aldrig av sedan jag börjad heltid vid Epidemiologiskt Centrum från 2001. Som alltid i manuella sammanhang kan något ha noterats fel och det finns kanske dubbletter, vem vet. Nu är det som det är.
 
Jag har alla nummer av AllmänMedicin (även efter år 2000) men ett 20-tal nummer från 1980-talet hanterades illa av ett tryckeri i Tibro som skulle skära bort falsen så att bladen separerades, och man skar bort även text! Men jag har kopior av dessa nummer som nog går att använda. SFAMs kansli har inbundna original, men som är hopsatta och inte så lätta att kopiera (har prövat för tio år sen!).  
 
Nedladdning av referenser (högerklicka på länken, välj spara):
am7900s (textformat, s.k. RIS, och exporterades från GetARef 4.0; sortering inte efter år, utan egen nummerordning)
AM7900S.REF (GetARef 4.0 format, ej heller sorterat efter år, utan egen nummerordning)
AM.enl  (Endnote 7 format; sorterat efter år, volym, nummer och sida)
 
Inskannade nummer  från 1979, 1980, 1981 och 1982 
1979
SFAM-Nytt, volym 0, nr 1, 1979, sid 1-12, pdf-fil   (1,45 MB)
SFAM-Nytt, volym 0, nr 2, 1979, sid 1-12, pdf-fil   (1,79 MB)
1980
SFAM-Nytt, volym 1, nr 1, 1980, sid 1-12, pdf-fil   (4,74 MB)
SFAM-Nytt, volym 1, nr 2-3, 1980, sid 13-40, pdf-fil (7,98 MB)
SFAM-Nytt, volym 1, nr 4, 1980, sid 41-56, pdf-fil  (3,94 MB)
1981
SFAM-Nytt, volym 2, nr 1, 1981, sid 1-16, pdf-fil  (4,63 MB)
SFAM-Nytt, volym 2, nr 2, 1981, sid 17-56, pdf-fil  (10,98 MB)
SFAM-Nytt, volym 2, nr 3, 1981, sid 57-104, pdf-fil  (16,68 MB)
SFAM-Nytt, volym 2, nr 4, 1981, sid 105-148 pdf-fil  (15,87 MB)
1982
SFAM-Nytt, volym 3, nr 1, 1982, sid 1-50, pdf-fil  (19,29 MB)
SFAM-Nytt, volym 3, nr 2, 1982, sid 51-88, pdf-fil  (9,19 MB)
SFAM-Nytt, volym 3, nr 3, 1982, sid 89-120, pdf-fil  (7,10 MB)
SFAM-Nytt, volym 3, nr 4-5, 1982, sid 121-188 pdf-fil  (16,24 MB)
SFAM-Nytt, volym 3, nr 6, 1982, sid 189-220 pdf-fil  (11,37 MB)
   
 
/Lars Berg/
tidigare distriktsläkare i Tibro
men sedan 10 år vid Enheten för klassifikationer och terminologi, Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen