KSH97P-visaren

En ny version av KSH97P-visaren distribuerades på en CD under oktober 2000 ut till IT-samordnare vid landstingens dataavdelningar samt till ordföranden i lokala SFAM. Denna uppdatering av visaren har finansierats inom ramen för Spriterm-projektet där SFAM.dok deltagit. Här nedan kan du hämta hem KSH97P-visaren i form av en självuppackande fil (KSH97PVI.EXE).

                      Hämta hem KSH97P-visaren 

 Installation

Spara filen KSH97PVI.EXE i lämplig katalog (c:\temp föreslås av winzip-programmet). Gå till denna katalog och starta installationen genom att klicka på setup.exe. Följ sedan anvisningarna på skärmen. I vissa fall behöver setup.exe starta om datorn. I sådant fall fortsätt installationen efter omstart genom att ånyo köra setup.exe så slutförs installationen.  

Efter installationen finns KSH97P-visaren i programmenyn, men det är praktiskt att även tillfoga en genväg i form av en ikon på skrivbordet. Innehållet är kontrollerat med McAfee VirusScan 4.0.4 2000-05-24.

För SFAM-I (SFAM:s informatikråd)

Lars Berg, tidigare Utvecklingsenheten, vårdcentralen i Tibro, numera Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen, Enheten för klassifikationer och terminologi. Mailadress för SFAM: lars.berg@swipnet.se. Mailadress arbetet vid Socialstyrelsen: lars.berg@sos.se